Porters femkraftsmodell - 5 konkurrensfaktorer

Porters femkraftsmodell ger ett mått på hur hög lönsamheten är i en viss bransch. Den kan användas för att bestämma tillväxtstrategi i ett företag eller för att beskriva ett företags konkurrenssituation. De fem krafterna är:
  • Kundens förhandlingsstyrka – Hög/låg. Hög när kunden har många leverantörer att välja mellan.
  • Leverantörens förhandlingsstyrka – Hög/låg. Hög om leverantören ensam på marknaden och om viktig komponent. Lägre om finns många som skulle kunna leverera liknande tjänst eller motsvarande produkt.
  • Substitut – Många/få. Finns det andra produkter eller tjänster som kunden kan välja i stället?
  • Ny konkurrens – Hög/låg. Uppstartsmöjligheter: Är det lätt att starta konkurrerande verksamhet? Eller finns det hinder som patent, upptagna distributionskanaler, rättigheter?
  • Befintlig konkurrens – Hög/låg. Konkurrensgrad: Har existerande aktörer gjort stora investeringar som gör att de ogärna hoppar på nya idéer? Är marknaden mogen så att marginalerna krymper?
Läs vidare:

Låter det intressant? Kontakta oss i dag!