Minzbergs konfigurationer – sätt organisera företag

Mintzbergs konfigurationer är en modell för att beskriva hur en organisation är uppbyggd och styrs.

  • Enkel struktur – chef och medarbetare. Många småföretag, eller affärsenheter i lite större företag.
  • Adhokrati – Mycket kontakter mellan medarbetare, nya organisationer där man fortfarande lär sig och utvecklas.
  • Maskinbyråkrati – Detaljerade, specialiserade arbetsinstruktioner utformade av en ledning. Svårt att förändra snabbt. McDonalds, H&M.
  • Professionsbyråkrati – Anställda med ungefär samma formella utbildning. Decentraliserad styrning. Svårt att förändra snabbt. Sjukhus, skolor.
  • Divisionaliserad form – uppdelat i självstyrande delar. Varje del har sedan sin konfiguration.
  • Missionerande organisation – lös struktur, hålls samman av ideologi och normer.

Läs vidare:

Låter det intressant? Kontakta oss i dag!