Tillvägagångssätt

Konkurrentanalys - projektmodell och process

När vi gör en konkurrentanalys anpassas den till dina behov och förutsättningar, med utgångspunkt i nedanstående punkter i vår projektmodell.

  • Sekretessavtal - konfidentialiteten främst.
  • Behovsanalys - tillsammans kommer vi fram till vad som ska uppnås med konkurrentanalysen.
  • Inläsning - vi sätter oss in i branschen, ditt företag och dina produkter.
  • Intervjuer med anställda och kunder - vad vet ni redan om era konkurrenter?
  • Insamling och sammanställning av data. Från databaser, webb, tidningar, enkäter, besök, inköp, med mera.
  • Analys av insamlad information.
  • Gemensam generering av förslag till förändringar.
  • Presentation av resultat på önskat sätt.
  • Överlämning av arbetssätt till anställd i ditt företag.

Vid nya kunder genomförs även sedvanlig kreditprövning. Vi förbehåller oss rätten att avsäga oss uppdrag utan angiven orsak.

Vill du ha en konkurrentanalys utförd? Kontakta oss i dag för rådgivning!