Analysmodeller

Analysmodeller för marknadsföring och konkurrentanalys

Det finns ett antal olika modeller för analys inom marknadsföring. De används bland annat för att avgöra ett företags stryka på marknaden, huruvida man bör investera i en viss produkt eller på en viss marknad. De är ett enkelt och bra stöd vid en konkurrentanalys och vid strategisk planering i ett företag.

Välkända analysmodeller för marknadsföring och konkurrentanalys

Läs vidare:

Vill du ha vår hjälp att utföra en konkurrentanalys? Kontakta oss i dag för rådgivning!