McKinsey- eller GE-matrisen

McKinsey-matrisen eller GE-matrisen används för att analysera affärsenheter ur ett strategiskt perspektiv. Den används för att bestämma vilka delar av verksamheten som det bör investeras mer respektive mindre i, om det ska göras några nyförvärv av andra verksamheter eller produkter, eller om någon del inte längre ska behållas. McKinsey-matrisen är en mer avancerad variant av BCG-matrisen.

Läs vidare:

Låter det intressant? Kontakta oss i dag!