Boston-matrisen BCG - analysera produktinvesteringar

BCG-matrisen eller Boston-matrisen används för att analysera produkter eller affärsenheter ur ett strategiskt perspektiv. Den används för att bestämma vilka produkter som det bör investeras mer respektive mindre i, om det ska göras några nyförvärv eller videareutveckling av produkter, eller om någon produkt inte längre ska behållas, baserat på deras kassaflöden. Vanligtvis placeras en produkt in i ett diagram med fyra rutor. På x-axeln markeras produktens eller affärsenhetens relativa styrka, dess marknadsandel. På y-axeln dess tillväxthastighet. Beroende på var i diagrammet en produkt eller affärsenhet hamnar, kategoriseras den som:

  • Stjärnor – Hög tillväxt, hög marknadsandel. Kräver mycket investeringar, men kan bli kassako på sikt.
  • Kassakor – Låg tillväxt, hög marknadsandel. Intäkterna bör vara höga, investeringarna avslutade eller låga. Ligger som bastrygghet för företaget.
  • Byrackor – Låg tillväxt, låg marknadsandel. Behålls bara om de ger intäkter. Se upp för projekt som ska ”rädda” produkten.
  • Frågetecken – Hög tillväxt, låg marknadsandel.Stor efterfrågan men låg avkastning för tillfället. Antingen bör man satsa hårt och spendera mycket pengar, eller låta bli att investera alls och vara nöjd med de intäkter som blir.

En mer avancerad variant av BCG-matrisen är McKinsey-matrisen.

Läs vidare:

Låter det intressant? Kontakta oss i dag!