Ansoffs matris - tillväxtstrategi

Ansoffs tillväxtmatris används av företag för att välja tillväxtstrategi för produkter och marknad. Vanligtvis åskådliggörs företagets strategi i en tabell med fyra rutor.
  • Marknadspenetration – Sälja de nuvarande produkterna till nuvarande marknad. Behåll eller öka marknadsandel, driv ut konkurrenter, öka användningen av dina produkter.
  • Bredda marknaden – Sälja nuvarande produkter på ny marknad. På nya platser, i nya länder, i ny förpackning, via nya kanaler, till nya segment.
  • Produktutveckling – Introducera nya produkter på existerande marknader.
  • Diversifiering – Sälja nya produkter på nya marknader. Mer riskfyllt på grund av begränsad erfarenhet.Ansoffs matris för tillväxtstrategier


Läs vidare:
Behöver du hjälp att identifiera dina och dina konkurrenters tillväxtstrategier? Kontakta oss i dag!