PEST, PESTLE-analys av omvärlden

PEST- eller PESTLE-analys används av företag och andra organisationer för strategisk analys och planering i syfte att hitta faktorer i den omgivande makromiljön som påverkar verksamheten.
PEST är en förkortning för engelskans political, economic, social och technological. PESTLE lägger till detta legal och environmental. STEEPLED går ett steg till med education och demographic. Det vill säga politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, juridiska, miljömässiga, utbildnings- och demografiska faktorer.
Analysmetoden kan användas för att förstå marknadstillväxt eller -nedgång, affärsmässig position och potential samt verksamhetens riktning. Dessa externa faktorer påverkar företaget eller organisationen:
  • Politiska – Hur mycket politiken styr ekonomin. Skatter, arbetsmarknadslagstiftning, miljölagstiftning, handelshinder, tull, politisk stabilitet i exportländer.
  • Ekonomiska – Tillväxt, ränteläge, växelkurser och inflation.
  • Sociala – Kultur, hälsa, befolkningens åldersfördelning, attityder i samhället, säkerhet.
  • Tekniska – Forsknings- och utvecklingsaktiviteter, automatisering, förändringshastighet, innovation.
  • Miljömässiga – Ekologi, miljö, klimat, väder och vind.
  • Juridiska – diskrimineringslagar, konsumentlagar, konkurrenslagar, anställningsskydd, lagar om säkerhet på arbetsplats.
Mall för PEST-analys
Checklista för PEST-analys


Läs vidare:
Låter det intressant? Kontakta oss i dag!