Vad är det för skillnad på konkurrentanalys och...

Skillnaden mellan olika typer av analyser inom marknadsföring

Inom marknadsarbetet finns det många olika typer av analyser att göra. Dessa olika områden går in i varandra och kompletterar varann. De förekommer därför ofta tillsammans. Här försöker vi bringa klarhet i vad de respektive uttrycken innebär och hur de skiljer sig åt.

Företagsanalys rör ett företags nyckeltal

Företagsanalys (nyckeltalsanalys, räkenskapsanalys) betyder att posterna i resultat- och balansräkning för ett enskilt företag sammanställs och analyseras. Exempelvis inför ett investeringsbeslut.

Omvärldsanalys kartlägger företagets verksamhetsmiljö

Omvärldsanalys är en sammanställning och/eller analys av data angående den miljö i vilken företaget verkar med avseende på politik, ekonomi, samhälle, teknik, lagar, med mera.

Marknadsanalys beskriver potentialen för ett företag eller en produkt

Med en marknadsanalys kartläggs marknaden för ett företag eller en produkt. Vilka potentiella köpare finns, hur många är de, var finns de, vad vill de ha, hur kan de nås, vad finns det för marknadstrender?

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är strukturerade aktiviteter för att hämta in data om omvärlden (exempelvis marknaden eller konkurrenter).

Konkurrentanalys belyser konkurrenterna och deras produkter

En konkurrentanalys utgörs av en insamling av data kring och analys av konkurrenternas styrkor och svagheter (erbjudande, ledning, ekonomi m.m.) för jämförelse, riskhantering och utveckling i det egna företaget.

Vill du ha hjälp med något av ovanstående? Kontakta oss i dag!