Marknadsföringsmixen - 4P

Företag använder olika typer av marknadsföring som konkurrensmedel. Man kan göra strategiska val på olika områden. Ett vedertaget sätt att förenkla sammanställningen är att tala om 4P, de ”fyra p:na”: produkt, pris, plats och påverkan. Företag strävar efter att optimera denna marknadsmix. Begreppet blev känt via managementgurun Philip Kotlers läroböcker. Nuförtiden utökar man vanligtvis analysen med ett par parametrar till, exempelvis personalen, process och påtaglighet.
  • Produkt – Kundlösning. Vilket behov löser den, hur är den utformad och vilka kringtjänster har den.
  • Pris –Baseras exempelvis på framställningskostnaden med påslag av marginal, konkurrenternas prissättning eller på värdet kunden upplever. Kundens kostnad för produkten eller tjänsten.
  • Påverkan – Aktiviteter för att nå kunden och hennes plånbok. Direkt kommunikation, masskommunikation, varumärkeshantering och företagsidentitet. Exempelvis via annonsering, smakprov och PR.
  • Plats – Var och hur försäljningen sker. Beskriver hur enkelt det är för kunden att konsumera tjänsten. Distributionskanaler, direkt- eller indirekt försäljning. Exempelvis via säljagenter, i detaljhandel, via grossister eller i webbutik.
  • Personal – Grad av handlingsfrihet, kunnighet, servicenivå.
  • Process – Hur genomförs leveransprocessen och i vilka steg.
  • Påtaglighet – Fysiskt påtagliga bevis innan köp på att företaget kommer att kunna leverera tjänsten eller varan de utger sig för att kunna leverera. Exempelvis utformning på besöksrum.
För tjänster används ofta andra modeller för service marketing.

Läs vidare:
Låter det intressant? Kontakta oss i dag!